DRYSTONE: Inclusió i diversitat

La tècnica tradicional de pedra seca utilitzada per crear edificis i paisatges també ajuda a construir societats cohesionades i reforçar la identitat de les comunitats que la practiquen. És important destacar que per aquest projecte formatiu volem prioritzar les persones aturades i/o que demostrin baixos ingressos.

Atès que l’equip per construir edificis de pedra seca és fàcil de trobar (aixades, piques, palanques, parets, burins), pretenem crear una oportunitat laboral per tal que aquests nous artesans s’incorporin al mercat de treball restaurant diferents construccions de pedra seca i creant-ne de nous a les zones rurals.