DRYSTONE: Objectius específics

  • Dissenyar una formació/curs en la tècnica de pedra seca per augmentar l’ocupabilitat.
  • Transferir la tècnica mil·lenària, informació i procediments heterogenis en un curs estandarditzat i acadèmic.
  • Establir connexions entre la societat d’educació acadèmica i d’artesania.
  • Promoure la tècnica de la pedra seca a les dones potenciant l’equitat de gènere. De mitjana només el 5% dels professionals de la pedra seca són dones.
  • Crear les bases per a la futura certificació professional
  • Crear un Banc de Pedra per proporcionar als mestres de pedra seca material en filera accessible alhora que promou una gestió sostenible de les pedres a partir construccions i demolicions.