Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns