El consistori

PLE 2015

Sr. Pere Vila Frigola
PDeCat
   Alcalde
· Sr. Lluís Guillaumes Picart
PDeCat
   Regidor de Governació, Hisenda i Empresa
· Sr. Josep Maria Cros Roca
PDeCat
   Regidor d’Urbanisme, Medi ambient i Patrimoni
· Sr. Carles Roura Teixidor
PDeCat
   Regidor d’Esports, Festes, Obres i Mobilitat
· Sr. LLuís Xancó Vilas
PDeCat
   Regidor de Cultura, Turisme, Comerç i Pagesia
. Sra. Assumpta Crous Ferrer
PDeCat
   Regidor d’Ensenyament i Educació en el Lleure
 
· Sra. Roser de Palol Masó
ERC
   Regidora
 
· Sra. Rosa Maria González Arnau 
ERC
   Regidora
 
· Sr. Josep Ayats Nogué
ERC
   Regidor