Guia sobre la representació en tràmits administratius.

Representa

Guia sobre la representació en tràmits administratius.

Gestió de les representacions i apoderaments que facilita que una persona actuï en nom d’una altra.