CORONAVIRUS – SARS Cov-2 Informació actualitzada

Enllaç de CANAL SALUT, perquè puguis saber tota la informació actualitzada sobre CORONAVIRUS.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

coronavirus-generic