BAN MUNICIPAL RESTRICCIONS D’AIGUA

El dia 26 d’agost de 2022 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució ACC/2584/2022 de 19 d’agost, del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es modifiquen els estats de sequera hidrològica de les unitats d’explotació 14 Empordà, 15 Estany de Banyoles, 17 Prades -Llaberia i 18 Serralada Tranversal.

El municipi de les Preses està inclòs dins la unitat 18 Serralada Transversal i per aquest motiu ens caldrà atendre les següents restriccions:

BAN MUNICIPAL: BAN MUNICIPAL RESTRICCIONS D’AIGUA