BAN – MUNICIPAL – actualitzat

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del Coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, l’alcalde Pere Vila i Frigola ha dictat un BAN municipal per a restringir els desplaçaments a la via pública:

 

Els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a instal·lacions sanitàries.

c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.

d) Tornar al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres

g) Per causa de força major o per situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada. Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

També, pel mateix motiu,  es comunica que les dependències de l’Ajuntament i Empris restaran TANCADES.

L’atenció al ciutadà es farà a través del telèfon 972.69.32.32 o per correu electrònic ajuntament@lespreses.cat.

Totes les gestions, consultes, instàncies es poden fer a través del web www.lespreses.cat.

Telèfons en cas d’incidències/urgències: agutzil 608399188– brigada 639144922

**** ATENCIÓ ESPECIAL!!! PERSONES GRANS o AMB DISCAPACITAT QUE TINGUIN NECESSITAT DE PRODUCTES DE FARMÀCIA/MEDICAMENTS (que no tinguin un familiar per anar-hi) NO SURTIN DEL DOMICILI I TRUQUIN ALS TELÈFONS: 972 69 33 08 (FARMÀCIA) – 608399188 (AGUTZIL) – 639144922 (BRIGADA) QUE ELS HI PROPORCIONAREM L’AJUDA NECESSÀRIA.*****

 

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

CONSULTA EL BAN MUNICIPAL complert:

BAN 150320

 

BAN 150320 BAN 150320