Deixalleria mòbil

Aquest dilluns 12 i dimarts 13 de febrer s’instal·larà la deixalleria mòbil  a l’aparcament de l’avinguda Constitució. Recordeu els materials que s’hi poden portar: bateries, fluorescents, piles, olis vegetals i olis minerals, pintures i dissolvents, aerosols, radiografies, tòners, tèxtils, sabates, ferralla electrònica i ferralla.