Guies per a la reducció del contagi del Coronaviurs en el sector turístic

La Secretaria de l’Estat de Turisme amb coordinació amb el Ministeri de Sanitat han elaborat les guies de les especificacions per a la reducció del contagi pel Coronavirus SARS-COV-2.

Aquestes guíes es poden consultar en el següent enllaç:

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx

Aquestes guies contenen les especificacions de servei, neteja i desinfecció, manteniment i gestió del risc per els diferents subsector del sector turísitic.