Línia d ‘ajuts extraordinària per pagar lloguer de famílies amb dificultats econòmiques.

La Generalitat de Catalunya ha convocat una línia d’ajuts al lloguer de 14,5 milions d’euros dirigida a famílies amb dificultats provocades per la COVID-19.

Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant sigui titular d’un contracte de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de la COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar (ERTO, pèrdua d’ingressos…). Que les despeses de lloguer i dels subministraments bàsics igualin o superin el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

Són ajuts directes i es concediran per un màxim de 6 mensualitats de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020, i per un import màxim mensual que varia segons la ubicació de l’habitatge.

En el nostre cas a les Preses és de 500 euros (demarcació de Girona).

Es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds al registre corresponent, quan aquestes vagin acompanyades de la documentació completa, fins a exhaurir el pressupost.

Pots fer la presentació de manera telemàtica i atenció telefònica

Les persones interessades podeu sol·licitar l’ajut fins el 30 de setembre de 2020 preferentment a través de mitjans electrònics i consultar tota la informació sobre aquest ajut al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La Generalitat també ha posat en funcionament un número de telèfon per atendre a totes les persones que estiguin interessades per optar aquest ajut o bé assessorar-les. El número de telèfon és el 900 922 841. L’atenció a aquest telèfon és de 9 del matí a 14 hores.

Si vols més informació fes una ullada en aquest enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajuts-per-pagar-el-lloguer

20190415_ajutslloguer.jpg_1934956856