Mini simpòsium sobre pedra seca

Aquest dissabte es va celebrar un míni simpòsium sobre pedra seca, al local social de Bosc de Tosca, a les Preses. Hi van intervenir: el Sr. Oriol Roselló, arquitecte fundador de Bangolo, el Sr. Roger Solé, marger professional, el Sr. Irieix Costa i el Sr. Xavier Janer arquitectes tècnics de la Universitat de Girona i també el Sr. Josep Maria Armengol, mestre artesà i picapedrer. No va ser un acte exclusivament destinat a tècnics i investigadors sinó que es va voler fer un acte divulgatiu i enfocat també al públic en general. Els experts que van intervindré van concloure que la pedra seca ha estat molt utilitzada a la cultura popular però cal incidir que pot ser aplicada en altres àmbits com l’enginyeria i no cal perdre l’interès i saber en la seva tècnica. També es va comentar que actualment no hi ha molta bibliografia ni recerca sobre la tècnica en construcció de pedra seca. Tots van estar d’acord en dir que la tècnica de construcció de pedra seca és un patrimoni que cal conservar i ensenyar.

Aquestes setmanes, a les Preses ha vingut l’organització Heritage amb alumnes de diferents països a realitzar un camp de treball on es dediquen a restaurar i treballar amb parets seques del poble. A banda de fer el camp de treball, se’ls hi ha programat diferents sortides i excursions perquè puguin conèixer el poble i la Comarca.