Noves mesures contra la covid 19 a partir del 4 de juny

El Govern de la Generalitat ha aprovat noves millores pel que fa a la contenció de l’epidèmia de la COVID-19 que entren en vigor aquest divendres 4 de juny. El Procicat ha donat el vistiplau a la suavització d’algunes restriccions, que permetrà una ampliació d’horaris o d’aforaments en alguns sectors.

Concretament, les mesures aprovades són les següents:

 • S’amplia fins a la 01.00 hores l’horari d’obertura al públic de les activitats culturals, esportives, serveis de restauració,botigues de conveniència i establiments comercials annexos a gasolineres.Fins ara, l’horari de les activitats culturals, esportives, serveis de restauració, botigues de conveniència i establiments comercials annexos a gasolineres era fins a les 24.00 hores.
 • S’exceptua de la limitació de consum d’aliments i begudes en reunions en els espais públics, el consum que es faci en espais públics habilitats, com ara àrees de lleure, de descans, de pícnic i similars.Actualment, es limitava el consum d’aliments i begudes en les reunions en espais públics (entenent com a reunió aquelles permeses amb un màxim de 10 persones) i només s’exceptuaven els àpats que es poguessin fer a l’aire lliure en les sortides escolars, en les activitats d’intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu permeses. Aquestes continuen excepcionades i s’afegeix les que es facin en espais públics amb mobiliari habilitat per a aquest consum.
 • S’incrementa del 50% al 70% l’aforament permès en els establiments i locals comercials de venda al detall. També en les zones comunes i de pas dels centres i recintes comercials.
 • Es permet l’accés i ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials.Fins ara, aquest accés i ús estava restringit.
 • Quan hi hagi establiments de restauració en:
  • els locals i espais on es desenvolupen activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, cinemes, auditoris, circs, …) i en els espais especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics
  • en les instal·lacions i equipaments esportius es podran fer aquestes activitats de restauració, sempre amb les mesures previstes per a aquest àmbit. També els serà aplicable a les sales de concert, cafès teatre o cafès concert.
 • S’incrementa del 50% al 70% l’aforament en els mercats no sedentaris i en les fires mercats.
 • Les activitats culturals (arts escèniques i musicals i espectacles públics) i les competicions esportives, que es desenvolupin en tot moment a l’aire lliure, en instal·lacions o equipaments que tinguin un aforament autoritzat superior a 15.000 persones, podran tenir un nombre màxim d’assistents del 20% de l’aforament si:
  • s’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida, banys i zones de restauració independents (no permeables entre si), amb un màxim de 3.000 persones en seients preassignats.
  • es preveuen mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

Fins ara, l’aforament màxim d’aquestes activitats era de 3.000 persones. Es manté igual per a activitats amb un aforament menor a 15.000 persones.

 • S’incrementa del 30% al 50% l’aforament en parcs, fires d’atraccions i activitats lúdiques en espais tancats.
 • S’incrementa al 70% l’aforament en els equipaments cívics si disposen de condicions de ventilació reforçades.En la Resolució SLT/1587/2021 es preveia la realització de les activitats cíviques i comunitàries grupals en aquests centres en grups màxim de deu persones, i es permetia fins a un aforament del 50% si es complien condicions de ventilació reforçades.
 • S’incrementa al 70% l’aforament en les activitats relacionades amb el joc, amb un màxim de 500 persones (fins a 1.000 en condicions de ventilació reforçades i mesures de control d’aglomeracions).Actualment, l’aforament màxim d’aquestes activitats era del 30 % i el màxim era de 100 persones i fins a 250 amb condicions de ventilació reforçades i mesures de control d’aglomeracions.
 • S’incrementa del 50% al 70% l’aforament en instal·lacions i equipaments esportius.
 • S’elimina la restricció en l’ocupació de vehicles de transport públic fins a 9 places.Aquest ús estava restringit a 6 persones i no es permetia l’ocupació del seient del costat del conductor.