Pista poliesportiva i pista de tennis

L’Ajuntament de les Preses ha establert noves mesures per contenir els brots de COVI-19 en els accessos de la pista poliesportiva i la pista de tennis.

El Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En les activitats culturals, espectacles públics, recreatives i esportives :

Les instal·lacions i els eiquipaments esportius es poden utilitzar sempre que es garanteixi no superar el 50% de l’aforament, que hi hagi control d’accés i compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació de PROCICAT. Queda prohibida la utilització d’equipaments esportius que no estiguin supervisats. 

Parcs infantils i àrees de joc infantils de titularitat pública:

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d’ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l’ús d’aquests espais a partir de les 20 hores.

Cuidem-nos – Salut per a tothom – Gràcies per respectar les normes. Octubre de 2020.