Ple municipal

Aquest divendres 2 de desembre, a la sala de plens de l’Ajuntament se celebrarà en sessió extraordinària el Ple municipal. La sessió s’iniciarà a les 19.00 h.

Amb la següent ordre del dia:

1.- Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria

2.- Proposta d’aprovació provisional d’una ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis administratius en proves i expedients de selecció de personal

3.- Aprovació inicial del projecte de modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de les Preses, juntament amb l’Estudi Ambiental Estratègic en els termes que consten en l’expedient

4.- Moció de l’Ajuntament de les Preses per a l’adhesió a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Locaret.