Ple municipal

Aquest dimecres 29 de setembre se celebrarà en sessió ordinària Ple de l’Ajuntament. A les 19.00h al saló de sessions de l’Ajuntament. Se seguirà el següent ordre del dia:

 

1– Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2– Despatx oficial.

3– Comunicacions d’alcaldia.

4-Dació de compte dels Decrets d’Alcaldia.

5– Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit núm.04 del pressupost 2021

6– Proposta d’aprovació de clàusules complementàries al plec de condicions jardineria

7– Punts fora de l’ordre del dia

8– Precs i preguntes

 

Pots seguir el PLE a través d’aquest enllaçhttps://www.youtube.com/channel/UCOyQeBWKOWH0To3bq_ZNgFQ