Ple municipal

Aquest dimecres 24 de novembre se celebrarà en sessió ordinària Ple de l’Ajuntament. A les 19.00h al saló de sessions de l’Ajuntament.  Se seguirà el següent ordre del dia:

  1. Proposat d’aprovació de l’acta anterior
  2. Despatx oficial
  3. Comunicacions alcaldia
  4. Dació de compte de Decrets d’Alcaldia
  5. Aprovació inicial del pressupost i de la plantilla de personal (exercici 2022)
  6. Modificació de les ordenances fiscals 2022
  7. Aprovació d’una addenda -any 2022- al Conveni del Pla Local de Joventut
  8. Aprovació d’un conveni de col·laboració amb Integra per donar suport a persones amb discapacitat
  9. Punts fora de l’ordre del dia
  10. Precs i preguntes

Podeu seguir el PLE a través d’aquest enllaç:

https://www.youtube.com/channel/UCOyQeBWKOWH0To3bq_ZNgFQ