Ple municipal

Aquest dimecres 16 de novembre se celebrarà la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament, a les 19.00 h a la Sala de Plens.

Se seguirà la següent ordre del dia:

1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.
2. Despatx oficial.

3. Comunicacions d’alcaldia.

4. Dació de compte de Decrets d’Alcaldia.

5. Aprovació inicial del pressupost i de la plantilla de personal (exercici 2023)

6. Aprovació/modificació de les ordenances fiscals 2023

7. Aprovació inicial d’imposició de contribucions especials per a l’execució de les obres de
reforma i millora del c/Murrià.

8. Proposta de modificació de crèdit núm. 4 del Pressupost 2022

9. Creació de la comissió de la Variant de les Preses

10. Moció per al reconeixement i l’acompanyament en el dol gestacional, perinatal i
neonatal.

11. Punts fora de l’ordre del dia.

12. Precs i preguntes.