Ple municipal – Dimecres 28 de setembre

Aquest dimecres 28 de setembre es farà en sessió ordinària el Ple municipal. Serà a les 19.30 h de la tarda a la sala de sessions de l’Ajuntament.

A continuació us exposem l’ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA:

1- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2- Despatx oficial

3- Comunicacions d’alcaldia

4- Dació de compte de Decrets d’Alcaldia

5- Prórroga del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal de la Garrotxa en matèria de Joventut.

6- Punts fora de l’ordre del dia

7- Precs i preguntes