Presentació estudi de les diferents iniciatives en pedra seca que hi ha al nostre territori (activitat 1 del Project Drystone))

Des del gener 2022, data en la qual va començar el projecte Drystone (Escola de pedra seca), el primer pas va ser desenvolupar l’Activitat 1 la qual consistia en la realització d’una investigació documental així com en la recollida de dades rellevants de les parts interessades per establir les bases per a la creació d’una formació innovadora per a aprenents de pedra seca. A més, els socis del projecte (Aj. Les Preses, ABPS i AGMC) han recollit informació sobre diferents enfocaments entre centres de formació repartits per Europa: principalment centrat a Espanya, França, Itàlia i el Regne Unit. La informació recollida s’ha resumit en unes conclusions comparant els resultats entre països, d’aquesta manera s’han pogut establir les bases del procés de disseny de la formació basant-nos amb les millors pràctiques observades a partir de la investigació realitzada i s’han marcat unes directrius marc pel curs de formació completa per transformar un aprenent en un artesà hàbil en la tècnica de la pedra seca.

 

El grup objectiu d’aquesta activitat son els socis del projecte i els aprenents. A través d’aquesta recerca s’ha establert un punt de partida per a projectes futurs. Aquesta activitat aporta beneficis als socis del projecte i a altres associacions de pedra seca per tal que tinguin un camí clar per al bé de la implementació del projecte i per a l’objectiu de formar els seus aprenents d’acord amb el disseny del marc d’aquest projecte. A més, aquesta activitat identifica un conjunt de qüestions sobre el mercat de treball i la política de qualificacions que demostra la necessitat d’adoptar un enfocament estandarditzat per als constructors de pedra seca, i mesures positives adoptades, així com les iniciatives i polítiques vigents en el seu context de treball per promoure el patrimoni cultural.

 

El resultat de tot aquest treball es pot consultar a l’Estudi de l’estat de l’art: una anàlisi comparativa entre països de les dades recollides, amb l’objectiu de proporcionar una visió exhaustiva de l’estat de l’art als països implicats. Bones pràctiques, a nivell local, regional i europeu, sobre enfocaments de la tècnica de pedra seca i pràctiques innovadores i col·laboratives per al desenvolupament de recursos de formació identificats als països estudiats. Estudi marc per a la reforma de la formació de pedra seca: El marc indicarà les àrees que necessiten millora dins l’estat actual de les diferents formacions, enfocant sobre els plantejaments de les escoles de formació més grans d’Europa i proporcionant instruccions que regulen el procés de formació.

 

Finalment tenir en compte que aquest és un estudi intern realitzat de la millor manera possible entre les 3 entitats del projecte, qualsevol revisió o correcció per un professional serà molt benvinguda.