Problemes de recepció canal de TV

Alguns veïns i veïnes ens han informat que tenen problemes amb la recepció correcta dels canals de televisió. Després de parlar en diferents tècnics sobre aquesta situació ens han informat que és degut a la posada en marxa del que s’anomena 4G llega800. Les operadores de mòbil estan oferint serveis 4G. Aquesta nova tecnologia permet arribar a connexions de mòbil a molta alta velocitat i millorar la cobertura a l’interior dels edificis i a les zones rurals.  Els serveis de mòbils 4G utilitzaran la freqüència 800 MHZ que abans s’utilitzava per a la televisió digital terrestre (TDT), a causa d’això és possible que el senyal de televisió es pugui veure afectada per interferències. Per aquests motius qualsevol veí o veïna que es trobi en aquesta situació podeu trucar al telèfon gratuït: 900 833 999  i exposar el vostre cas.