Prohibició de begudes alchòliques a la via pública

El departament de salut ha publicat una resolució per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut
pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19.
La Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar
dependència, a l’article 18, prohibeix consumir begudes alcohòliques en la via pública i la resta de llocs de
concurrència pública, quan ho estableixin les ordenances municipals per raons de seguretat pública, tret dels
llocs on sigui degudament autoritzat.
Son diversos els ajuntaments de Catalunya que han aprovat ordenances per restringir aquesta pràctica. No
obstant això, la situació de pandèmia en què ens trobem ha constatat que aquesta pràctica, en aquells
municipis en què no es troba regulada, està suposant una via de transmissió de la COVID-19. Per aquesta raó,
amb ple respecte al principi d’autonomia local, es considera necessari ampliar territorialment la mesura a tot el
territori de Catalunya.

Us adjuntem el document per fer-ne lectura:

prohibicio begudes alcoholiques a la via publica072020

descarga (2)