Revetlla de Sant Joan

Davant la proximitat de Sant Joan i seguint el protocol Covid establert per la Generalitat de Catalunya, totes les peticions públiques i privades de foguers hauran de sol3licitar-se via instància, com a molt tard, el dijous 17 de juny a les 14.00h per tal de ser estudiades i aprovades si s’escau i comunicades als serveis territorials del departament d’interior per al seu seguiment.