Revetlles amb precaució

Prohibit fer foc i llençar petards

 L’ Ajuntament de les Preses us recorda que entre els dies 15 de març i el 15 d’octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina en sigui la finalitat, incloent les activitats lúdiques com la celebració de la nit se Sant Joan.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

En aquest sentit recordar-vos que tot el municipi de les Preses està envoltat de massa forestal i en conseqüència la prohibició comprèn tot el terme municipal.

Us demanem en conseqüència que durant la revetlla de Sant Joan extremeu les mesures de prudència i us abstingueu de fer fogueres, llançar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc. Així mateix fem una crida ciutadana per tal que si teniu coneixement d’alguna d’aquestes activitats ho poseu en coneixement immediat de les autoritats telefonant al 112.