Segona fase – Canals de TDT ( televisió) canviaran de freqüència

Les primeres setmanes del mes de febrer començarà la segona fase del Segon Dividend Digital a Catalunya pel qual durant els següents mesos alguns Canals de TDT que es reben canviaran de freqüència.

Les accions a realitzar per poder veure tots els canals són les següents:

– Habitatges unifamiliars o edificis fins a quatre habitatges: Un cop produïda l’encesa, s’ha de fer una resintonització a través del comandament a distància del televisor.
– Edificis més grans: Serà necessari contactar amb una empresa instal·ladora de telecomunicacions perquè facin les adaptacions necessàries. Un cop realitzat, els veïns hauran de resintonitzar els canals al televisor.

Es disposarà d’uns mesos per poder realitzar aquests canvis.

El Segon Dividend Digital és un procés que es porta a terme a tota la Unió Europea, amb l’objectiu d’alliberar part de l’espai radioelèctric per permetre el desplegament de les futures xarxes de comunicació 5G.

 Per a més informació, pot informar-se trucant al 012, o bé consultant l’adreça web: http://www.televisiondigital.es/

5G TV3