Sessió de PLE ordinari – Ajuntament de les Preses

Aquest dimecres 18 de novembre se celebrarà una sessió de PLE ordinari al saló de sessions de l’Ajuntament a les 19.00 h.

Ordre del dia

1.– Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2.– Despatx oficial.

3.- Comunicacions d’alcaldia.

4.- Dació en compte de Decrets d’Alcaldia.

5.- Proposta d’aprovació del compte general 2019

6.- Proposta d’aprovació inicial del pressupost i de la plantilla de personal (exercici 2021)

7.- Proposta de modificació de les ordenances fiscals 2021

8.- Proposta d’aprovació del Pla Local de Joventut 2020-2024.

9.- Proposta d’aprovació d’un conveni de delegació de competències en favor del Consell Comarcal (recollida, tractament i gestió d’escombraries)

10.- Proposta d’aprovació de dos convenis amb el Servei Català de Trànsit en matèria de denuncia i infracció de sancions de trànsit.

11.- Proposta d’aprovació d’una moció amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones.

12.- Punts fora de l’ordre del dia.

13.- Precs i preguntes.

 

El PLE es podrà seguir en directe a través d’aquest enllaç: 

https://www.youtube.com/channel/UCOyQeBWKOWH0To3bq_ZNgFQ