Subvenció de la Diputació de Girona a favor de l’Ajuntament de les Preses per al finançament de les actuacions municipals motivades pel temporal Gloria.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que del dia 8 de setembre de 2020, ha acordat concedir una subvenció a favor de l’Ajuntament de les Preses pel finançament de les actuacions municipals motivades pel temporal Gloria per un import de 28.333,91 euros.

Les actuacions dutes a terme per part de l’Ajuntament de les Preses han tingut un cost de 33.208,55 euros han consistit en la retirada d’arbres i formació d’escolleres en motiu d’esllavissades i treballs de neteja de recs, cunetes i col·lector d’aigües residuals i restitució de tanques a la zona de Xenacs, vall del Corb, llera del torrent de Sant Sebastià i diverses zones urbanes.

Logo Diputació de Girona