Subvencions del Servei d’Esports de la Diputació de Girona a favor de l’Ajuntament de les Preses pel 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 6 d’octubre de 2020, ha resolt concedir a l’Ajuntament de les Preses les següents subvencions en el marc de la convocatòria “Promoció i foment de l’activitat física i l’esport” per a l’any 2020:

Subprograma

Concepte

Quantitat

A1

Cursets de natació

2.000,00 €

A3

Millores a la piscina municipal

4.744,90 €