Vot per correu. Eleccions municipals i europees.

S’inicia el termini de sol·licitud del vot per correu per a les eleccions municipals, europees i del Conselh Generau d’Aran. En tots els casos finalitza el 16 de maig i la data límit per enviar el vot és fins al 24 de maig.

Si voleu demanar el vot per correu us heu adreçar a les oficines de correus on trobareu un únic formulari vàlid per les tres convocatòries: municipals, europees i del Conselh Generau d’Aran. Haureu d’especificar per a quin procés electoral sol·liciteu el vot per correu i en quin domicili voleu rebre la documentació per votar.

L’Oficina del Cens Electoral rebrà la sol·licitud i, fins al 19 de maig, enviarà per correu certificat un sobre amb la documentació per votar al domicili que hagueu indicat.

Documentació que conté el sobre

  • Certificat d’inscripció en el cens.
  • Papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions.
  • Sobres de votació, un sobre adreçat al president de la mesa que li toca a la persona i un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir.

Un cop rebuda la documentació, s’ha d’enviar el vot fins al dia 24 de maig.

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/20190402_votpercorreu

 

OFICINA DE CORREUS